Komu se chce, může si to změnit

Expozice KOMU SE CHCE, MŮŽE SI TO ZMĚNIT! dokumentuje příklady lidí, kteří úspěšně opustili síť institucionalizované péče. Představuje jejich cestu k samostatnosti, nezávislému a plnohodnotnému životu. Z klientů zneschopňovaných péčí velkých ústavních zařízení se stávají sebevědomí lidé, kteří žijí v běžné společnosti, pracují v normálních firmách a využívají zdroje běžně dostupné v místní komunitě.

V komiksech se smějeme situacím ze života ústavů i terénních sociálních služeb. Děkujeme za zpracování umělkyni Vendule Chalánkové.

Občanské sdružení Jurta a Agentura Osmý den jsou neziskové organizace, které působí v oblasti podpory lidí se zdravotním postižením. Cílem Občanského sdružení Jurta je doprovázet tyto lidi při hledání pracovního uplatnění a samostatného bydlení. Jurta provozuje tréninkové dílny (prádelna s mandlovnou, keramická dílna, digitální tisk a kompletace propagačních materiálů). Vytváří tak pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností a poskytuje službu Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení.

Agentura Osmý den poskytuje služby Sociální rehabilitace a Odborné sociální poradenství. Posláním těchto služeb je poskytnout lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním nezbytně nutnou podporu tak, aby žili soběstačným způsobem života – našli a udrželi si zaměstnání, naučili se samostatně cestovat, orientovat se ve městě, vyřizovat si záležitosti na úřadech a znát a uplatňovat svá práva.

Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket