Projekty

Bezbariérová hřiště v přírodním stylu v Česko-Saském příhraničí - jak na to? / Barrierefreier Naturspielplatz im Böhmisch-Sächsischen Grenzgebiet - Wie geht das?

Identifikace

EEL-0129-CZ-1

Datum realizace

březen - listopad 2011

Dotační subjekt, program

Evropská unie prostřednictvím ERDF a programu Ziel3/Cíl3 - Fond malých pro, vlastní zdroje

Logo Ziel3+ERDF

 

 

 

Stručný popis a výsledky

Obsah

 

Problémy osob se zdravotním postižením jsou na obou stranách hranice podobné, avšak jen málokdy dochází ke vzájemnému sdílení, diskusím a konkrétním společným počinům. Zejména je nedostatečně podchycená oblast sdílení a předávání zkušeností s poskytováním podpory zdravotně postiženým dětem od nejútlejšího věku až do dospělosti. Cílem projektu je předávání informací a zapojení těchto lidí do společného tvůrčího procesu. ¨

Inovace a přidaná hodnota

Forma přírodního hřiště a principy lesních školek jsou v současné době trendem ve výchově a rozvoji dětí nejen v Německu, ale v celé západní části Evropy. Každá obdobná realizace v České republice přispěje k nastartování tohoto ekologicko-environmentálního trendu i v našich podmínkách. Do realizace všech projektových aktivit a dosahování cílů budou ihned z počátku zapojeni lidé se zdravotním postižením, rodiče postižených dětí popř. jejich příbuzní, tj. zástupci celé cílové skupiny.

 

Cílová skupina

Spoluobčané se zdravotním postižením z regionu na obou stranách hranice, děti se zdravotním postižením a jejich rodiče, široká veřejnost - návštěvníci, turisté, obyvatelé Děčína.

Výsledky

  1. Tvůrčí setkání mezinárodní expertní skupiny a přenos know-how
  2. Tvůrčí setkání osob se zdravotním postižením a rodičů dětí.
  3. Praktické workshopy - dobrovolníci staví přírodní bezbariérové hřiště.

 

 

Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket