Poradna - Agentura Osmý den

Posláním služby odborné sociální poradenství Agentury Osmý den, o.p.s. je poskytnout rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci na Děčínsku a Ústecku a potřebují podporu a pomoc při řešení své nepříznivé situace.

 

Často se jedná o osoby s různým zdravotním postižením, sociální znevýhodněním, osoby v krizi, rodiny s dětmi, mládež z dětských domovů a těm, kteří potřebují podporu v oblastech poradenství tak, aby mohli řešit svou nepříznivou situaci. 

Pro koho je Poradna, v čem vám pomůže

Poradna je pro občany, kteří se dostanou do obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami. Jsou to mimo jiné lidé se zdravotním postižením, lidé v krizi, rodiny s dětmi či mládež z dětských domovů.

 • Poradenství je poskytováno v několika oblastech. Specializujeme se na pracovně právní vztahy a zaměstnanost, opatrovnictví, sociální dávky a další. Služby jsou poskytovány v prostoru poradny a nebo v přirozeném prostředí, jako např. na úřadech, u soudu, u zaměstnavatele.
 • Oblast pojištění: souběh invalidního důchodu a zaměstnání, povinnosti a nároky pojištěnce, přehodnocení stupně invalidního důchodu.
 • Oblast opatrovnictví: uplatnění práv, navrácení způsobilosti k právním úkonům, podpora při změně opatrovníka.
 • Oblast financí a dluhová problematika: řešení dluhů, exekucí, sestavení rozpočtů. Naše poradna má akreditaci pro podávání návrhu na povolení oddlužení - insolvence. 
 • Oblast pracovně právních vztahů a zaměstnanosti: práva a povinnosti zaměstnance, obsah pracovní smlouvy, platební neschopnost zaměstnavatele.
 • Oblast rodinného práva: výživné, návrhy na úpravu styku s nezletilým dítětem, rozvod
 • a další...

Poradna poskytuje své služby i v terénu - např. ve městě, na úřadech a také zajíždíme do spádových obcí města Děčín a Ústí nad Labem

SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ

Co poradna nedělá, v čem nemůže pomoci

Poradenství nezahrnuje (!) právní a investiční poradenství, poskytování výpočtů (daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, úroků, mezd, dovolené), poradenství v komerčních záležitostech, zastupování u soudu (jako náhrada advokáta), doporučení konkrétního právníka, přepisování textů, půjčování finančních prostředků, zajištění ošacení či náhradního ubytování.

Principy a zásady Poradny

 • Princip bezplatnosti / Poradenství je zásadně bezplatné ve všech poskytovaných oblastech i úrovních.

 • Princip diskrétnosti / Veškeré informace, které se poradce dozví od klienta služby, včetně informace o tom, že klient poradnu navštívil nebude poradce předávat třetím osobám. Vyjma situace, kdy dostane výslovný souhlas klienta služby. Klient služby může v poradně vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

 • Princip nestrannosti / Poradenství je poskytováno všem lidem bez rozdílu. Poradce poskytuje pomoc a rady poradce bez předpojatosti a zaujatosti, bez ovlivnění vlastními názory a přesvědčeními (např. náboženským, politickým.)  

 • Princip nezávislosti / Poradenství je klientům služby poskytováno nezávisle na státních nebo jiných organizacích, nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují.

Cíle Poradny

·    usilovat o to, aby lidé znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby nebo byli schopni účinně vyjádřit své potřeby a hájit své zájmy, a tak mohli řešit svou nepříznivou životní situaci;

·    přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů veřejné správy a samosprávy na místní úrovni, zejména skrze upozorňování těchto úřadů na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

 

Konkrétní cíle služby jsou stanoveny pro každý rok zvlášť (např. počet osob, které využijí službu a počet poskytnutých intervencí) a jsou k nahlédnutí u pracovníků poradny.

 

Kontakty

E poradna@osmyden.cz

 

MŮŽETE SE OBJEDNAT NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

 774 775 015, 775 182 102

 

Ústí nad Labem - kontaktní místo

Dvořákova 2 (zadní vchod z ul. Na Schodech, pod Úřadem práce) - každé pondělí 13 - 17 hod pro NEOBJEDNANÉ

 

Děčín - kontaktní místo

Pohraniční 20, Děčín I (křižovatka s ul. Hudečkova) - každou středu 13 - 17 hod pro  NEOBJEDNANÉ

Další dny na obou místech dle telefonické domluvy

 

 

 

 

 

 

 

  Bookmark and Share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket