Sociální rehabilitace

Služba sociální rehabilitace Agentury Osmý den, o.s. je zaměřená na přirozené a užitečné fungování člověka v běžném životě. A to i skrze uplatnění v pracovním procesu, kde dospělý člověk vydělává své peníze, realizuje se a učí novým dovednostem. Trénink sociálních a pracovních dovedností je navázaný na budoucí zaměstnání uživatele služby. Poskytované služby jsou zaregistrovány. Služba je poskytována bezplatně.

Komu je tato služba určená

Typickými uživateli služby jsou lidé dlouhodobě žijící v ústavech, mládež ze speciálních škol a lidé se zdravotním postižením. Lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením, ve věku 16 až 64 let, kteří chtějí upevnit či rozvíjet své dovednosti potřebné pro samostatný život - zejména v oblasti zaměstnání, samostatného fungování ve společnosti a vlastní domácnosti a potřebují k tomu individuální podporu.

Služba trvá v průměru 12 měsíců, nesmí ale přesáhnout 24 měsíců, tedy 2 roky.

Roční kapacita služby (pro rok 2018) je 35 uživatelů (celkově pro Ústí nad Labem i Děčín). Kapacita jednoho pracovníka v daném období je 7-10 uživatelů dle potřeb jednotlivých uživatelů.

Pracuje se hlavně individuálně.

Informace o volné kapacitě služby Vám rádi sdělí pracovníci. Kontaktujte je.

Co nabízí služba sociální rehabilitace a jaké jsou její cíle

  • podporu při rozhodnutí, v čem se chcete rozvíjet a jakou práci chcete dělat
  • nácvik dovedností soběstačnosti - ve městě, na úřadech i v zaměstnání dle potřeby
  • poradenství ve vytipovaných a zvolených oblastech (například v pracovně-právních vztazích, problematice invalidních důchodů a v možnostech návazných služeb) 
  • vyhledávání vhodného pracovního místa, podporu pracovního konzultanta při konkrétních krocích (například při oslovování zaměstnavatelů) a poskytnutí osobní asistence při zapracování v novém zaměstnání

Cílem služby zvýšit úroveň svých dovedností potřebných pro sociální začlenění a co největší soběstačnost a to jak v oblasti pracovního uplatnění tak i běžném životě či ve své domácnosti.

Cíle pro rok 2018

  • 35ti lidem z cílové skupiny bude poskytnuta služba
  • 50% uživatelů služby si osvojí, rozvine si nebo upevní dovednosti nutné pro vyhledání a udržení zaměstnání  - specifikované v Nabídce služby a najde si pracovní uplatnění delší než 3 měsíce
  • 80 % uživatelů služby si osvojí některé z dalších dovedností, jež uplatní v soukromém  i pracovním životě – specifikované v Nabídce služby 

Jak služba funguje? Úspěšné příběhy uživatelů služby

Martina (23let)

"V ústavu kam přes týden pravidelně docházím, pracuje spousta mých kamarádů. Chtěla jsem taky pracovat a paní ředitelka mi řekla o Agentuře Osmý den. S pracovní konzultantkou Radkou jsme se domluvily, že budeme hledat práci někde v kuchyni nebo uklízení." říká Martina o úspěchu ve službě. 
"Nejdřív jsem pracovala v kuchyni kde jsem loupala brambory a cibuli. Protože jsem si nerozuměla s jednou paní v práci, musela jsem odejít. S Radkou jsme hledaly novou práci a našly jsme jí v Restauraci v Chlumci. Tam se starám o pořádek, moc se mi tam líbí. Zvládla jsem dobře zkušební dobu a dneska mám smlouvu napořád. Když dobře uklidím můžu si přijít zahrát se svým přítelem zadarmo kuželky."

KOMU SE CHCE, MŮŽE SI TO ZMĚNIT - je to tak?

Stanislav (36 let)

Stanislav žije od dětství v ústavu sociální péče. Rád cestuje a sleduje filmy. Po ukončení speciální školy pomáhal v ústavu s úklidem a docházel na brigády. Protože si přál najít placenou práci na zkrácený úvazek, oslovil Agenturu Osmý den. Pracovní konzultant mu pomohl s hledáním práce a při zaučování na pracovišti. Od ledna 2004 je Stanislav zaměstnaný na 6 hodin denně v hotelu. Je zodpovědný za úklid restaurace, recepce, chodeb a čistotu vstupních prostor. V práci je velmi spokojený a rád by tam zůstal i do budoucna. Z důvodu těžšího zdravotního postižení pobírá plný invalidní důchod.

Stanislav docházel nejprve na neplacenou pracovní praxi, aby si práci vyzkoušel a přesvědčil zaměstnavatele, že svou práci zvládne. Se zaučením pomáhal Stanislavovi asistent, zpočátku každý den, později podpora na pracovišti ustupovala. Nyní chodí Stanislav do práce sám.

Stanislav si ke svému invalidnímu důchodu přidává mzdu – šetří na dovolenou v zahraničí. Jako svůj největší přínos často popisuje pocit užitečnosti a soběstačnosti.

KOMU SE CHCE, MŮŽE SI TO ZMĚNIT - je to tak?

Úspěšnost služby

Každý rok se Agentuře Osmý den, o.s. na ústecku podaří:

  • najít práci více než 20ti různě znevýhodněným občanům, uživatelé služby jsou více samostatní a soběstační - např. samostatně cestují, vydělávají si vlastní peníze
  • rozvinout a upevnit dovednosti nutné pro vyhledání a udržení zaměstnání několika desítek uživatelů
  • navázat spolupráci s více než 50ti firmami, vytipovat vhodné pracovní pozice, zprostředkovat zaměstnance a poskytnout potřebné poradenství v oblasti zaměstnávání občanů se zdravotním znevýhodněním 

registrace služby

Registrace v Registru poskytovatelů sociálních služeb, identifikátor 5981003.

 

Bookmark and Share 

Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket