Historie Agentury Osmý den, o.s.

Vznik

Agenturu Osmý den založilo v roce 2003 Občanské sdružení Jurta v rámci projektu Centrum sociálních aktivit Děčín. Cílem projektu bylo vyrovnávání příležitostí občanů se specifickými potřebami.

Formování

V letech 2004 – 2006 se Agentura Osmý den formálně i obsahově osamostatnila a profilovala poskytované služby i své zázemí. Své působení rozšířila z Děčína i do Ústí nad Labem, kam se přesídlilo vedení Agentury. Činnost sdružení se soustředila na profesionalizaci nabízených služeb.

Současnost & know-how agentury

V roce 2006 představuje Agentura Osmý den v rámci Národní konference podporovaného zaměstnávání nový přístup při hledání pracovních míst zdravotně postiženým lidem - Audit pracovních příležitostí. APP podporuje vytváření nových pracovních pozic podle potřeb zaměstnavatelů a představ klientů.

Od roku 2007 je Agentura akreditovaným poskytovatelem služeb  sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství a je realizátorem motivačních a vzdělávacích projektů Moje kariéra pro mládež z dětských domovů - ve spolupráci s OPS při Nadaci Terezy Maxové.

Agentura Osmý den je společně s Občanským sdružením Jurta partnerem nového informačního projektu I MY potřebujeme znát svá práva - kampaně za práva lidí s mentálním postižením, jež připomíná veřejnosti, že dodržování lidských práv je velmi podstatné i z pohledu lidí s mentálním postižením. V rámci kampaně uspořádala Agentura Osmý den ve spolupráci se sdružením Jurta Konferenci o lidských právech lidí s mentálním postižením.

Tzv. trasa služeb vede z ústavní péče do běžného života - s výdělečnou prací a samostatným bydlením. Trasu navazujících sociálních služeb Agentura vytvořila a dále rozvíjí společně s Občanským sdružením Jurta. Je to cesta od závislostí na ústavní péči a zneschopňujícího pohodlí.

Agentura Osmý den zprostředkovala zaměstnání již více než dvěma stovkám občanů s vyšší mírou zdravotního postižení, poskytuje stovky intervencí v Občanské poradně a prochází pravidelné audity kvality služeb (již ten první s výsledkem vynikající kvalita),  Agentura je pořadatelem krajského kola veřejné soutěže zaměstnavatelů Stejná šance – Zaměstnavatel roku a spolupořadatelem osvětových akcí jako je komparativní workshop k moderním službám Transformace rezidenčních zařízení.

Od dubna 2011 je Občanská poradna Agentury Osmý den - první a jediná občanská poradna v Ústí nad Labem - členem Asociace občanských poraden.

budoucnost

Očekáváme další roky prospěšné práce a poskytování služeb lidem i subjektům, které je potřebují a zodpovědně využívají.

 

 

Bookmark and Share

Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket