Poslání a zásady služeb Agentury Osmý den, o.s.

Poslání služeb, cíle a cílová skupina

Posláním služby Sociální rehabilitace Agentury Osmý den, o.p.s. je poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním znevýhodněním v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu při posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohli využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání, samostatného bydlení a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Cílovou skupinou služby Sociální rehabilitace jsou lidé dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních, mládež ze speciálních škol a lidé se zdravotním postižením – zejména lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením, ve věku 16 až 64 let, kteří chtějí upevnit či rozvíjet své dovednosti potřebné pro samostatný život - zejména v oblasti zaměstnání, samostatného fungování ve společnosti a vlastní domácnosti a potřebují k tomu individuální podporu.  

Principy a zásady práce A8D

  1. k uživatelům přistupujeme individuálně
  2. respektujeme autonomii uživatele: uživatel je tím, kdo vede průběh služby, sociální pracovník poskytuje podporu pro samostatné rozhodování uživatele
  3. formujeme a aktivizujeme tým uživatele a jeho širší prostředí (přirozené a funkční vztahy v nejbližším okolí).
  4. předpokládané krizové situace jsou pro nás podnětem k posílení soběstačnosti uživatelů, uplatňujeme podporu namísto péče.
  5. důstojnost uživatele je pro nás zásadní, minimalizujeme stigmatizující dopad služby na uživatele.
  6. klademe důraz na možnost dalšího rozvoje uživatele po ukončení služby, na návaznost služeb
  7. zvyšujeme kvalifikaci členů týmu a rozvíjíme jejich zastupitelnost
  8. zaměřujeme se na to, co uživatel může a umí, a to dále rozvíjíme; diagnóza uživatele pro nás není omezující.
  9. služby poskytujeme způsobem, který prosazuje lidská práva a základní svobody uživatele
  10. poradenství poskytujeme uživateli bezplatně

 

Bookmark and Share

Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket