Sociální rehabilitace - podporované zaměstnání

Služba sociální rehabilitace Agentury Osmý den, o.s. je zaměřená na přirozené a užitečné fungování člověka v běžném životě. A to zejména skrze uplatnění v pracovním procesu, kde dospělý člověk vydělává své peníze, realizuje se a učí novým dovednostem. Trénink sociálních a pracovních dovedností je navázaný na budoucí zaměstnání uživatele služby. Poskytované služby jsou zaregistrovány. Služba je poskytována bezplatně.

Komu je tato služba určená

Typickými uživateli služby jsou lidé dlouhodobě žijící v ústavech, mládež ze speciálních škol a lidé se zdravotním postižením. Lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením, ve věku 16 až 64 let, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti nutné pro uplatnění na otevřeném trhu práce jsou z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální podporu. Podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm.

Služba trvá v průměru 9 měsíců, nesmí ale přesáhnout 24 měsíců, tedy 2 roky.

Roční kapacita služby je 60 uživatelů (z toho 45 v Ústí nad Labem a 15 v Děčíně). Kapacita jednoho sociálního pracovníka v daném období je 7-10 uživatelů dle potřeb jednotlivých uživatelů.

Co nabízí služba sociální rehabilitace a jaké jsou její cíle

 • podporu při rozhodnutí, v čem se chcete rozvíjet a jakou práci chcete dělat
 • nácvik dovedností soběstačnosti - v zaměstnání i mimo nej
 • poradenství ve vytipovaných a zvolených oblastech (například v pracovně-právních vztazích, problematice invalidních důchodů a v možnostech návazných služeb) 
 • vyhledávání vhodného pracovního místa, podporu pracovního konzultanta při konkrétních krocích (například při oslovování zaměstnavatelů) a poskytnutí osobní asistence při zapracování v novém zaměstnání

Cílem služby je získat a udržet si vhodné zaměstnání a zvýšit úroveň svých dovedností potřebných pro sociální začlenění a soběstačnost.

Cíle v roce 2011

 • 60ti lidem z cílové skupiny bude poskytnuta služba
 • 30ti uživatelů služby si najde pracovní uplatnění na dobu delší než tři měsíce
 • 80% uživatelů služby si osvojí, rozvine si nebo upevní dovednosti nutné pro vyhledání a udržení zaměstnání  - specifikované v Nabídce služby
 • 60 % uživatelů služby si osvojí některé z dalších dovedností, jež uplatní v pracovním i soukromém životě – specifikované v Nabídce služby 

Jak služba funguje? Úspěšné příběhy uživatelů služby

Martina (23let)

"V ústavu kam přes týden pravidelně docházím, pracuje spousta mých kamarádů. Chtěla jsem taky pracovat a paní ředitelka mi řekla o Agentuře Osmý den. S pracovní konzultantkou Radkou jsme se domluvily, že budeme hledat práci někde v kuchyni nebo uklízení." říká Martina o úspěchu ve službě. 
"Nejdřív jsem pracovala v kuchyni kde jsem loupala brambory a cibuli. Protože jsem si nerozuměla s jednou paní v práci, musela jsem odejít. S Radkou jsme hledaly novou práci a našly jsme jí v Restauraci v Chlumci. Tam se starám o pořádek, moc se mi tam líbí. Zvládla jsem dobře zkušební dobu a dneska mám smlouvu napořád. Když dobře uklidím můžu si přijít zahrát se svým přítelem zadarmo kuželky."

KOMU SE CHCE, MŮŽE SI TO ZMĚNIT - je to tak?

Stanislav (36 let)

Stanislav žije od dětství v ústavu sociální péče. Rád cestuje a sleduje filmy. Po ukončení speciální školy pomáhal v ústavu s úklidem a docházel na brigády. Protože si přál najít placenou práci na zkrácený úvazek, oslovil Agenturu Osmý den. Pracovní konzultant mu pomohl s hledáním práce a při zaučování na pracovišti. Od ledna 2004 je Stanislav zaměstnaný na 6 hodin denně v hotelu. Je zodpovědný za úklid restaurace, recepce, chodeb a čistotu vstupních prostor. V práci je velmi spokojený a rád by tam zůstal i do budoucna. Z důvodu těžšího zdravotního postižení pobírá plný invalidní důchod.

Stanislav docházel nejprve na neplacenou pracovní praxi, aby si práci vyzkoušel a přesvědčil zaměstnavatele, že svou práci zvládne. Se zaučením pomáhal Stanislavovi asistent, zpočátku každý den, později podpora na pracovišti ustupovala. Nyní chodí Stanislav do práce sám.

Stanislav si ke svému invalidnímu důchodu přidává mzdu – šetří na dovolenou v zahraničí. Jako svůj největší přínos často popisuje pocit užitečnosti a soběstačnosti.

KOMU SE CHCE, MŮŽE SI TO ZMĚNIT - je to tak?

Úspěšnost služby

Každý rok se Agentuře Osmý den, o.s. na ústecku podaří:

 • najít práci více než 20ti různě znevýhodněným občanům, uživatelé služby jsou více samostatní a soběstační - např. samostatně cestují, vydělávají si vlastní peníze
 • rozvinout a upevnit dovednosti nutné pro vyhledání a udržení zaměstnání několika desítek uživatelů
 • navázat spolupráci s více než 50ti firmami, vytipovat vhodné pracovní pozice, zprostředkovat zaměstnance a poskytnout potřebné poradenství v oblasti zaměstnávání občanů se zdravotním znevýhodněním 

registrace služby

Registrace v Registru poskytovatelů sociálních služeb, identifikátor 5981003.

 

Bookmark and Share 

Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket