Poradna - Agentura Osmý den

Důležité upozornění:

Od 1.7. 2017 zahájí činnost Poradna Agentury Osmý den, o.p.s. v Děčíně a Ústí nad Labem. Nově bude podpora občanům poskytována i ve spádových obcích obou měst a je plánováno dle poptávky rozšíření i na další města a obce v regionu.

 

 

 

 

 

Poradna se zaměřuje na komplexní pomoc lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytuje  informace, poradenství i aktivní pomoc či asistenci. Působí na chod místní veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů. 

 

 

 

 

V současné době nabízíme občanům řešení a pomoc v následujících oblastech: sociální dávky, sociální

 

 

pomoc, pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, finanční a rozpočtová problematika.

 

 

 

 

V následujícím období bude probíhat registrace občanské porady pod Asociací občanských poraden a dojde k rozšíření poskytované podpory na dalších 11 oblastí občanského poradenství 

 

 

 

 

Kontakty

E: zuzana.thurlova@osmyden.cz , T: 774 775 014

Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Ústí nad Labem, Dvořákova 2

Děčín

Kontaktní pracoviště Děčín, Pohraniční 20 

 

Pro koho je Poradna, v čem vám pomůže

Poradna je pro občany, kteří se dostanou do obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami. Jsou to mimo jiné lidé se zdravotním postižením, lidé v krizi, rodiny s dětmi či mládež z dětských domovů.

  • Poradenství je poskytováno v osmnácti oblastech. Specializujeme se na pracovně právní vztahy a zaměstnanost, pojištění, opatrovnictví, sociální dávky a další. Služby jsou poskytovány v prostoru poradny a nebo v přirozeném prostředí, jako např. na úřadech, u soudu, u zaměstnavatele.
  • Oblast pojištění: souběh invalidního důchodu a zaměstnání, povinnosti a nároky pojištěnce, přehodnocení stupně invalidního důchodu.
  • Oblast opatrovnictví: uplatnění práv, navrácení způsobilosti k právním úkonům, podpora při změně opatrovníka.
  • Oblast financí a dluhová problematika: řešení dluhů, exekucí, sestavení rozpočtů. 
  • Oblast pracovně právních vztahů a zaměstnanosti: práva a povinnosti zaměstnance, obsah pracovní smlouvy, platební neschopnost zaměstnavatele.

co poradna nedělá, v čem nemůže pomoci

Občanské poradenství nezahrnuje (!) právní a investiční poradenství, poskytování výpočtů (daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, úroků, mezd, dovolené), poradenství v komerčních záležitostech, zastupování u soudu (jako náhrada advokáta), doporučení konkrétního právníka, přepisování textů, půjčování finančních prostředků, zajištění ošacení či náhradního ubytování.

 

Bookmark and Share 

Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket