Stejná šance - Zaměstnavatel & Kolega 2020

Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2020

V pondělí 2. března 2020 odstartoval již 9. ročník soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2020. Jedná se o prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se zdravotním znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Soutěž vyhlašují v sedmi krajích České republiky neziskové organizace Agentura Osmý den, o.p.s., Agapo, o.p.s., Aspekt z.s., MESADA, z.ú., Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., Rytmus Střední Čechy, o.p.s. a Rytmus Liberec, o.p.s.

V Ústeckém kraji organizuje soutěž obecně prospěšná společnost Agentura Osmý den, o.p.s. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje.

„Soutěží chceme nejen ocenit firmy, ale také upozornit na fakt, že zaměstnat člověka se znevýhodněním je něco samozřejmého, co může udělat každá firma,“ říká Zuzana Thürlová, ředitelka Agentura Osmý den, o.p.s.

Stejná šance letos proběhne v jednotlivých krajích, zaměstnavatelé budou oceněni v každém kraji zvlášť.


SBĚR NOMINACÍ BYL PRODLOUŽEN do 30. září 2020. Slavnostní vyhlášení vítězů v Ústeckém kraji proběhne na konci října 2020 na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

Nominovat zaměstnavatele v osmém ročníku soutěže může široká veřejnost vyplněním on-line nominačního listu .

Nominace budou vyhodnocovány odbornou komisí složenou ze zástupců vyhlašovatele, Ústeckého kraje, Krajské hospodářské komory a Úřadu práce.

Cílem Stejné šance je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby se znevýhodněním zaměstnávaly.

Znáte firmu, která zaměstnává pracovníka se zdravotním hendikepem?

Máte někoho blízkého se zdravotním postižením a víte, kde pracuje?

Nenechte si to pro sebe a nominujte firmu, která dává šanci lidem s postižením, do soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2020. Stačí do 30. září 2020 vyplnit a odeslat nominační list. 

Soutěž Stejná šance – Kolega 2020

V rámci Soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2020 je v Ústeckém kraji vyhlášena také kategorie Kolega 2020. Cílem je ocenit zaměstnance se zdravotním znevýhodněním za jejich odvahu a aktivní přístup k budování své pracovní i životní kariéry. Veřejné uznání pomůže vyzdvihnout význam zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v běžných firmách a za běžných podmínek.

Nominovat svého kolegu do kategorie Kolega 2020 mohou jen zástupci firmy nebo jeho spolupracovníci vyplněním on-line nominačního listu .

ŠANCI VYHRÁT MAJÍ VŠICHNI STEJNOU!

Informace o průběhu předchozích ročníků naleznete na internetových stránkách soutěže Stejná šance.


 

Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket